Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ble alla i gael ffurflen i adrodd am fy ngwariant etholiadol?

Mae copïau o gofnodion gwariant etholiadol ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid etholiadau i'w cael ar y dudalen ymgeiswyr ac asiantiaid.

Cwestiynau Cyffredin