Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Ble galla i ddod o hyd i'r datganiad sydd angen ei gyflwyno gyda chofnod gwariant etholiadol?

Mae copïau o ffurflenni datgan ar gyfer ymgeiswyr ac asiantiaid etholiadau i'w cael ar y dudalen ymgeiswyr ac asiantiaid.

Cwestiynau Cyffredin