Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

How do I find out who is standing for election and get information on candidates?

Bydd eich swyddfa etholiadol leol yn cyhoeddi rhestr o'r holl ymgeiswyr sy'n sefyll i gael eu hethol yn eich ardal chi. Byddwch yn gallu cael gwybodaeth am yr etholiad o wefan eich cyngor lleol. Os oes angen i chi gysylltu â'r swyddfa etholiadol:

Dewch o hyd i'ch swyddfa etholiadol leol ar wefan Dy bleidlais di, drwy roi eich cod post

Does dim ffynhonnell swyddogol o wybodaeth ar ymgeiswyr. Fel arfer nid oes hawl gan eich cyngor lleol na'r Comisiwn Etholiadau ddarparu gwybodaeth ar y bobl sy'n sefyll i'w hethol a'u polisïau, heblaw am eu henwau, cyfeiriadau a disgrifiad plaid (os oes un). Mewn rhai etholiadau, fel etholiadau maer neu refferenda, efallai y cewch lyfryn gwybodaeth.

Efallai yr hoffech fynd i wefannau ymgeiswyr neu'r pleidiau, neu ysgrifennu at y blaid neu'r ymgeisydd i gael rhagor o wybodaeth.

Yng Ngogledd Iwerddon, mae'r wybodaeth sydd ar gael yn cael ei darparu ar wefan y Swyddfa Etholiadol.

Cwestiynau Cyffredin