Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Sut ydw i'n cofrestru i bleidleisio?

Mae cofrestru i bleidleisio yn syml. Gallwch gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Os nad ydych yn siŵr os ydych wedi'ch cofrestru eisoes, cysylltwch â'ch swyddfa cofrestru etholiadol lleol.

Gallwch gofrestru nawr ar gyfer etholiadau eraill y dyfodol.

Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Gogledd Iwerddon

Yng Ngogledd Iwerddon, y Prif Swyddog Etholiadol sy'n gyfrifol am gasglu a chynnal y gofrestr etholiadol. Yn hytrach na chartrefi'n cofrestru, gall unigolion gofrestru unrhyw adeg o'r flwyddyn. Wrth gofrestru yng Ngogledd Iwerddon mae angen i chi ddarparu gwybodaeth bersonol, megis dyddiad geni a rhif yswiriant gwladol. Mae mwy o wybodaeth yn www.eoni.org.uk.

Ynghylch y gofrestr

Mae dwy fersiwn o'r gofrestr etholiadol - y gofrestr etholiadol a'r gofrestr agored. Bydd eich manylion yn ymddangos ar y fersiwn llawn, ond gallwch ddewis eithrio'ch manylion oddi ar y gofrestr agored drwy ddewis 'eithrio allan'. Defnyddir y gofrestr etholiadol ar gyfer etholiadau, rhwystro a chanfod trosedd, a gwirio ceisiadau am gredyd. Mae'r gofrestr agored ar gael ar werth yn gyffredinol a gellir ei ddefnyddio ar gyfer gweithgareddau masnachol megis marchnata.

Cwestiynau Cyffredin