Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rwy'n fyfyriwr yn byw oddi cartref. Ble alla i gofrestru i bleidleisio?

Yn gyfreithlon gall myfyriwr sydd â chyfeiriad cartref parhaol a chyfeiriad yn ystod y tymor fod wedi cofrestru yn y ddau gyfeiriad. Os yw etholwr wedi cofrestru i bleidleisio mewn dwy ardal etholiadol gwahanol, maent yn gymwys i bleidleisio mewn etholiadau lleol ar gyfer y ddau gyngor lleol gwahanol. Fodd bynnag mae'n drosedd pleidleisio dwywaith mewn unrhyw un etholiad. Gallai trosedd o'r fath olygu dirwy o hyd at £5,000.

Cwestiynau Cyffredin