Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rwy wedi colli/anghofio fy ngherdyn pleidleisio, alla i bleidleisio?

Nid yw hyn yn eich rhwystro rhag pleidleisio. Does dim agen eich cerdyn pleidleisio arnoch chi i bleidleisio os ydych ar gofrestr etholiadol - ac os nad ydych yn siŵr o leoliad eich gorsaf bleidleisio, gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod lleol drwy roi eich cod post yn yr adran 'eich ardal leol' ar ein gwefan gofrestru, dymbleidlaisdi.co.uk

Nid yw hyn yn eich rhwystro rhag pleidleisio. Does dim agen eich cerdyn pleidleisio arnoch chi i bleidleisio os ydych ar gofrestr etholiadol - ac os nad ydych yn siŵr o leoliad eich gorsaf bleidleisio, gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod lleol drwy roi eich cod post yn yr adran 'eich ardal leol' ar ein gwefan gofrestru, dymbleidlaisdi.co.uk

Cwestiynau Cyffredin