Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Rwy wedi colli/anghofio fy ngherdyn pleidleisio, alla i bleidleisio?

Nid yw hyn yn eich rhwystro rhag pleidleisio. Does dim agen eich cerdyn pleidleisio arnoch chi i bleidleisio os ydych ar gofrestr etholiadol - ac os nad ydych yn siŵr o leoliad eich gorsaf bleidleisio, gallwch ofyn i'ch awdurdod lleol.

Gallwch ddod o hyd i fanylion cyswllt eich awdurdod lleol drwy roi eich cod post yn yr adran 'eich ardal leol' ar ein gwefan gofrestru, dymbleidlaisdi.co.uk

Cwestiynau Cyffredin