Y Comisiwn Etholiadol

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pwy all gofrestru i bleidleisio?

I fod yn gymwys i bleidleisio, rhaid i berson fod:

  • Gallwch gofrestru i bleidleisio os ydych yn: 16 neu'n hŷn yng Nghymru a Lloegr (ond allwch chi ddim pleidleisio nes eich bod chi'n 18); neu'n 14 oed neu'n hŷn yn yr Alban (ond allwch chi ddim pleidleisio mewn etholiadau lleol nac etholiadau i Senedd yr Alban nes eich bod yn 16, neu etholiadau'r DU a Senedd Ewrop nes eich bod yn 18)
  • yn ddinesydd Prydeinig, Gwyddelig, yr UE neu ddinesydd cymwys y Gymanwlad

Ni all dinasyddion gwledydd yr UE, heblaw y DU, Gweiniriaeth Iwerddon, Cyprus a Malta bleidleisio mewn etholiadau cyffredinol Senedd y DU, ond gallant bleidleisio mewn etholiadau llywodraeth leol, etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru os ydych wedi'u cofrestru yng Nghymru, etholiadau Senedd yr Alban os ydycnt wedi'u cofrestru yn yr Alban, ac etholiadau Awdurdod Llundain Fwyaf os ydynt wedi'u cofrestru yn Llundain. Gallant hefyd bleidleisio yn etholiadau Senedd Ewrop, os llenwant ffurflen yn nodi eu bod am bleidleisio yn y DU ac nid yn eu cartref-wlad.

Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Cwestiynau Cyffredin