Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda'r dyfodol

Ar y dudalen hon cewch hyd i wybodaeth am etholiadau a refferenda'r dyfodol yn y DU.

Etholiadau a refferenda 2017

Disgwylir i'r etholiadau canlynol gael eu cynnal ar 4 Mai 2017:

Isetholiadau cyngor lleol

Gall isetholiadau lleol gael eu cynnal unrhyw adeg. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod os oes unrhyw isetholiad yn mynd i gael eu cynnal yn eich ardal.

Cofrestru i bleidleisio

Os nad ydych ar y gofrestr etholiadol bydd rhaid i chi gofrestru erbyn canol nos Iau 13 Ebrill 2017 i bleidleisio yn yr etholiadau lleol yng Nghymru.

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Etholiadau dyfodol

2017 2018 2019

Llywodraeth Leol Lloegr

Etholiadau maerol

Llywodraeth leol yr Alban

Llywodraeth leol yng Nghymru

Llywodraeth Leol Lloegr

Senedd Ewrop

Llywodraeth Leol Gogledd Iwerddon

Etholiadau & refferenda