Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Etholiadau a refferenda'r dyfodol

Ar y dudalen hon cewch hyd i wybodaeth am etholiadau a refferenda'r dyfodol yn y DU.

Etholiadau a refferenda 2017

Disgwylir i'r etholiadau canlynol gael eu cynnal ar 4 Mai 2017:

Etholiadau llywodraeth leol yng Nghymru, Lloegr a'r Alban
Etholiadau maerol yn Lloegr - gan gynnwys etholiadau maerol ar gyfer awdurdodau lleol cyfun

Isetholiadau cyngor lleol

Gall isetholiadau lleol gael eu cynnal unrhyw adeg. Bydd eich cyngor lleol yn gwybod os oes unrhyw isetholiad yn mynd i gael eu cynnal yn eich ardal.

Cofrestru i bleidleisio

Mae dyddiad cau cyn pob etholiad - os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio yna ni fyddwch yn gallu pleidleisio.

Gallwch gofrestru i bleidleisio unrhyw bryd yn ystod y flwyddyn.

Yng Nghymru, Lloegr a'r Alban gallwch gofrestru ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Etholiadau dyfodol

2017 2018 2019

Llywodraeth Leol Lloegr

Etholiadau maerol

Llywodraeth leol yr Alban

Llywodraeth leol yng Nghymru

Llywodraeth Leol Lloegr

Senedd Ewrop

Llywodraeth Leol Gogledd Iwerddon

Etholiadau & refferenda