Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Adnoddau ar gyfer y cyfryngau

Amseriadau cyfrif etholiadau mis Mai 2017

Rydym wedi casglu gwybodaeth ar amseriad dilysu a chyfrif pob Awdurdod Lleol yng Nghymru. Gobeithiwn y byddwch yn gweld ei fod yn ddefnyddiol i gynllunio sylw i'r etholiadau lleol ar 4 Mai 2017.

Amseriadau dilysu a chyfrif ar gyfer etholiadau lleol yng Nghymru (PDF)

Etholiadau Llywodraeth Leol Cymru a Lloegr  (PDF)

Briffiadau cefndir y cyfryngau

Briffiad cefndir y cyfryngau - ymchwiliadau cyllid pleidiau ac etholiadau (PDF)

Refferendwm yr EU

Llawlyfr cyfryngau: Refferendwm yr UE (PDF)

Llawlyfrau bleidlais

Etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu

Llawlyfr y Cyfryngau: Etholiadau ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru a Chomisiynwyr yr Heddlu a Throseddu (PDF)

Llawlyfrau bleidlais blaenorol

Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015

Llawlyfr y Cyfryngau: Etholiad Cyffredinol Senedd y DU 2015 (PDF)

Etholiadau Senedd Ewrop 22 Mai 2014

Llawlyfr y Cyfryngau Etholiadau Senedd Ewrop 2014 (PDF)

Mae'r BBC wedi cynhyrchu eu canllawiau golygyddol eu hunain ar gyfer yr etholiadau hyn hefyd, sydd are u gwefan, yma.

Etholiadau lleol 2 Mai 2013

Isod mae nifer o friffiau a roddwyd i'r cyfryngau i roi mwy o fanylion am yr etholiadau lleol a gynhaliwyd ddydd Iau 2 Mai 2013.

Llawlyfrau ar gyfer pleidleisiau blaenorol

Delweddau i'w lawrlwytho

Mae gennym ddewis o ddelweddau y gellid eu defnyddio gan y wasg, sydd ar gael ar einsafle flickr.Mae'r delweddau hyn wedi'u hamddiffyn o dan hawlfraint ac ni ellir eu defnyddio na'u gosod i'r cyhoedd yn ddigidol heb gydsyniad ysgrifenedig. Ni ddylid defnyddio'r delweddau at ddibenion plaid wleidyddol.I gael caniatâd i ddefnyddio unrhyw rai o'r delweddau, lawrlwythwch y ffurflen ganiatâd isod a'i dychwelyd at

publications@electoralcommission.org.ukneu gallwch ffonio'r Tîm Cyswllt y Cyfryngau ar 020 7271 0704.

Ffurflen ganiatâd defnyddio delweddau (DOC)

Newyddiadurwr