Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pleidleisiwr

Etholiadau ddydd Iau 4 Mai 2017

Mae'r dyddiad cau i gofrestru i bleidleisio yn etholiadau ddydd Iau 4 Mai bellach wedi pasio.

Os wnaethoch gyflwyno cais i gofrestru, bydd eich awdurdod lleol yn cadarnhau pan fyddwch wedi'ch ychwanegu at y gofrestr. Os oes problem gyda'ch cais neu fod angen mwy o wybodaeth, bydd eich awdurdod lleol yn cysylltu â chi.

Mae dal yn bosib cofrestru ar gyfer etholiadau yn y dyfodol ar gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.


Etholiad cyffredinol y DU - Dydd Iau 8 Mehefin

Os ydych eisoes wedi cofrestru i bleidleisio neu wedi gwneud cais i bleidleisio drwy'r post cyn dyddiad cau etholiadau 4 Mai, nid oes angen i chi ail-gofrestru i bleidleisio.

Os nad ydych wedi cofrestru i bleidleisio, bydd angen i chi gofrestru erbyn dydd Llun 22 Mai i bleidleisio yn etholiad cyffredinol y DU.

Yng Nghymru, Lloegr neu'r Alban, gallwch gofrestru i bleidleisio yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Pleidleisiwr