Logo

Y corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU

Dewislen yr adran

Pleidleisiwr

Mae modd cofrestru i bleidleisio ar-lein yng Nghymru, Lloegr a’r Alban yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio.

Etholiadau ddydd Iau 4 Mai 2017

Os nad ydych ar y gofrestr etholiadol bydd rhaid i chi gofrestru erbyn canol nos Iau 13 Ebrill 2017 i bleidleisio yn yr etholiadau lleol yng Nghymru.

Gallwch gofrestru i bleidleisio ar-lein yn gov.uk/cofrestru-i-bleidleisio

Pleidleisiwr