Home Page

Croeso i’r Comisiwn Etholiadol

Y Comisiwn Etholiadol yw’r corff annibynnol sy’n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y system etholiadol a sicrhau ei huniondeb.

Darganfod rhagor

ID Pleidleisiwr

Bellach mae angen i bleidleiswyr yng Nghymru, Lloegr a'r Alban ddangos ID ffotograffig i bleidleisio mewn gorsafoedd pleidleisio mewn rhai etholiadau.

Dim ID gyda chi? Gwnewch gais am ID pleidleisiwr am ddim nawr.

Rhagor o wybodaeth am etholiadau yn eich ardal

Rhowch eich cod post i ganfod manylion cyswllt y tîm gwasanaethau etholiadol yn eich cyngor lleol a gwybodaeth am orsafoedd pleidleisio

Chwiliwch y gronfa ddata cyllid gwleidyddol

Darganfyddwch pa bleidiau gwleidyddol sydd wedi cofrestru gyda ni, o ble mae eu harian yn dod a sut maen nhw'n ei wario