About these resources

Gellir defnyddio ein hadnoddau ymgyrchu ‘Oes 5 ‘da ti?’ i hyrwyddo cofrestru i bleidleisio ac ymgysylltu’n ddemocrataidd.

Rhedeg y bath? Gwneud y golch? Neu’n aros i’ch tegell ferwi? Rydym yn dangos i bleidleiswyr pa mor hawdd a chyflym y gall cofrestru i bleidleisio fod - dim ond 5 munud mae’n ei gymryd.

Sut allwch chi helpu?

Mae sefydliadau fel eich un chi yn y fan a'r lle ac mae gennych berthnasau gwych gyda’r bobl rydych yn ceisio’u cyrraedd. Rydych yn ffynhonnell wybodaeth y gellir ymddiried ynddoch, ac efallai bod gennych hefyd fynediad at grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar y gofrestr etholiadol.

Gellir defnyddio ein hadnoddau hyblyg ac addasadwy drwy’r flwyddyn gyfan. P’un ai hwn yw’r tro cyntaf i chi geisio hyrwyddo cofrestru i bleidleisio, neu p’un a ydych yn un o’r partneriaid hirsefydledig, gobeithiwn y byddant o ddefnydd i chi.

Resources

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 Tachwedd 2021