Adnoddau croeso i'ch pleidlais

Yma gallwch ddod o hyd i adnoddau i gynnal eich gweithgaredd ymwybyddiaeth gyhoeddus 'Croeso i'ch pleidlais' eich hun.

Mae ein hymgyrch 'Croeso i'ch pleidlais' yn annog y grwpiau sydd newydd eu rhyddfreinio i gofrestru i bleidleisio. 

Rydym am gyrraedd cymaint o bobl â phosibl, felly rydym wedi sicrhau bod adnoddau ar gael i unrhyw un eu defnyddio, ac i annog unrhyw un sy'n gweithio'n uniongyrchol gyda'r grwpiau hyn i wneud hynny. 

Croeso i'ch pleidlais

Nid oes ots ble cawsoch eich geni, os ydych chi'n byw yng Nghymru ac yn 16 oed neu hŷn, gallwch nawr bleidleisio yn etholiadau'r Senedd.

Darganfyddwch fwy am gymhwysedd pleidleisio.

Isod ceir adnoddau y gellwch eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth ar y newid sydd yn digwydd yng Nghymru. Lawrlwythwch a rhannwch gan ddefnyddio #Croesoichpleidlais

Diweddarwyd ddiwethaf: 14 Medi 2020
Adolygiad nesaf: 15 Mehefin 2021