Adnoddau dy bleidlais di a neb arall

Yma gallwch gael adnoddau i redeg eich gweithgaredd eich hun i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am 'Dy bleidlais di a neb arall'.

Yma gallwch gael adnoddau i redeg eich gweithgaredd eich hun i godi ymwybyddiaeth y cyhoedd am 'Dy bleidlais di a neb arall'.

Fideos

Yma gallwch gael ein dau fideo 'Dy bleidlais di a neb arall' i'w defnyddio ar y cyfryngau cymdeithasol.

Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio

Pleidleisio drwy'r post

Pleidleisio drwy'r post

Posteri

Posteri am bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio:

A4 poster
A3 poster

Posteri am bleidleisio drwy'r post:

A4 poster
A3 poster

Fersiynau parod i'w hargraffu o bosteri, gan gynnwys marciau gwaedu a thorri, pan fyddant ar gael.

Posteri am bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio:

Poster A4 gyda marciau gwaedu a thorri
Poster A3 gyda marciau gwaedu a thorri

Posteri am bleidleisio drwy'r post:

Poster A4 gyda marciau gwaedu a thorri
Poster A3 gyda marciau gwaedu a thorri
 

Postiadau cyfryngau cymdeithasol

Yma gallwch lawrlwytho templedi o bostiadau i'w defnyddio ar Twitter neu Facebook. Mae'r ffeil Zip isod yn cynnwys:

  • Delwedd Facebook o bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
  • Delwedd Facebook o bleidleisio drwy'r post
  • Delwedd Twitter o bleidleisio mewn gorsaf bleidleisio
  • Delwedd Twitter o bleidleisio drwy'r post
  • Copi i'w ddefnyddio ar y cyd â delweddau ymgyrch

Templed o bostiadau cyfryngau cymdeithasol i'w lawrlwytho (ZIP)

Hysbysebion ar gyfer arddangosfeydd digidol

Mae hysbysebion bwrdd arddangos ac arddangosfa ddigidol MPU ar gael isod.

Mae dwy fersiwn o'r faner MPU. Mae un yn dangos person yn pleidleisio mewn gorsaf bleidleisio, ac mae'r llall yn dangos rhywun yn pleidleisio drwy'r post.

Y ddolen i ddefnyddio gyda'r hysbysebion arddangos hyn yw https://crimestoppers-uk.org/campaigns-media/campaigns/dy-bleidlais-di-a-neb-arall

Image is of a leaderboard display ad for Your vote is yours alone campaign in Welsh

Lawrlwythwch y faner bwrdd arddangos (PNG)

Image is of Your vote is yours alone polling station MPU banner display ad in Welsh
Your vote is yours alone postal voting MPU banner display ad in Welsh

 

Sut i ofyn am ffeiliau gwaith celf

Os bydd angen ffeiliau gwaith celf ar gyfer unrhyw un o'r posteri neu daflenni ar y tudalen hwn, cysylltwch â ni drwy e-bostio partners@electoralcommission.org.uk.

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Tachwedd 2019
Adolygiad nesaf: 11 Medi 2020