Cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr

Tanysgrifiwch I fod ar y gofrestr

Y Gofrestr yw eich canllaw chi i gefnogi cofrestru pleidleiswyr.

Cofrestrwch i'n cylchlythyr os hoffai eich sefydliad gymryd rhan mewn codi ymwybyddiaeth o gofrestru pleidleiswyr a chael y wybodaeth ddiweddaraf o ran ein gwybodaeth ac anodau ymgyrchu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Medi 2019
Next review: 12 Medi 2020