Tanysgrifiwch heddiw!

Y Gofrestr yw ein cylchlythyr cofrestru pleidleiswyr, a’ch canllaw ar gyfer cefnogi cofrestru a chyfranogiad pleidleiswyr.

Trwy ddewis bod ar Y Gofrestr, byddwch yn cadw’n gyfredol â’r ymgyrchoedd ar ddod, ac yn derbyn ein mewnwelediadau cofrestru diweddaraf.

Ymgofrestru i fod ar y gofrestr

Os ydych yn nabod rhywun arall y byddai ganddynt ddiddordeb yn Y Gofrestr, rhannwch y dudalen hon â nhw.