Adroddiad Monitro Blynyddol Safonau’r Gymraeg - 2022-2023

Overview

Yn unol â Safon 152, rydym wedi paratoi’r adroddiad hwn i ddangos ein bod wedi cydymffurfio â Safonau’r Gymraeg yn ystod blwyddyn ariannol 2022-23. Mae hyn yn rhoi cyfle gwerthfawr inni ddangos ein hymrwymiad sefydliadol i’r Gymraeg, a’i phwysigrwydd i’n gwaith yng Nghymru. Mater i’r Comisiwn Etholiadol gyfan yw Safonau’r Gymraeg a chyfrifoldeb pob tîm o’i fewn yw sicrhau cydymffurfiaeth, gyda chefnogaeth a mewnbwn cydweithwyr yn y Comisiwn Etholiadol yng Nghymru.