Intro

Ymunwch â’n cymuned o bobl sydd wedi ymrwymo i sicrhau bod democratiaeth yn gweithio.

Rydym yn gweithio ar gyfer pleidleiswyr a gyda’r gymuned etholiadol ar draws y DU. Mae’n bwysig i ni fod ein timau’n adlewyrchu’r bobl rydym yn eu gwasanaethu.

Rydym yn cynnig llawer o opsiynau gweithio oriau hyblyg gwahanol. O waith hybrid a gweithio gartref, i oriau hyblyg y tu allan i'r strwythur wythnos pum diwrnod.

Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu ein pobl. Rydym yn buddsoddi mewn datblygu eu gwybodaeth, eu sgiliau a’u profiad er mwyn helpu datblygu eu gyrfaoedd.

Current roles

Dadansoddwr Gwleidyddol x3
Cyfarwyddiaeth: Rheoleiddio 
Cytundeb: 1 x Parhaol ac amser llawn 2 x Cyfnod Penodol (cytundeb 12 mis) ac amser llawn 
Cyflog: £29,911 
Lleoliad: Llundain / Tu allan i Lundain 

Darganfyddwch fwy a gwnewch gais nawr