Highlights

Ynglŷn â Rhyddid Gwybodaeth 

Mae'r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth yn gyfraith sy'n rhoi'r hawl i'r cyhoedd weld y wybodaeth a gedwir gan gyrff cyhoeddus, megis ninnau. Cewch ragor o wybodaeth am y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth drwy fynd i wefan Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth (Yn agor mewn ffenestr newydd). 

Eich hawl i wybodaeth

Gall unrhyw un ofyn am wybodaeth gennym. Nid oes unrhyw gyfyngiadau ar oedran, cenedligrwydd nac o ran ble rydych yn byw. Gellir ymdrin â'ch cais o dan reoliadau gwahanol, yn ddibynnol ar y math o wybodaeth rydych yn gofyn amdano, megis y canlynol: 

Gallwn wrthod eich cais os bydd y gost o gyflawni'r cais yn rhy uchel, os bydd y wybodaeth ar gael yn hawdd yn rhywle arall, neu os bydd y wybodaeth o fewn cwmpas eithriad. Gweler yr adran Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth am ragor o wybodaeth. 

Chwilio Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth

Content has changed: Yn dangos canlyniadau 1 - 9 o 87