Overview

Mae’r Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol wedi cael ei sefydlu er mwyn gweithredu fel grŵp ymgynghori ar y graddau y mae datblygu sefydliadol a materion adnoddau dynol strategol yn cefnogi cyfeiriad strategol y Bwrdd ar gyfer y Comisiwn.


Bydd y Pwyllgor yn cynnwys tri Comisiynydd Etholiadol ac yn cwrdd o leiaf tair gwaith bob blwyddyn ac ar adegau eraill fel bo’r angen. 

Bydd cofnodion y Pwyllgor Tâl ac Adnoddau Dynol yn cael eu rhannu gyda phob aelod o’r Bwrdd yn y cyfarfod nesaf, er gwybodaeth.