Diogelwch

Nid ydym yn rheoleiddio'r modd y caiff hustyngau eu cynnal na'u rheoli.

Ond os ydych yn trefnu hustyngau, rydym yn argymell eich bod yn ystyried beth fyddwch yn ei wneud er mwyn sicrhau diogelwch y cynrychiolwyr a fydd yn bresennol yn eich digwyddiad, ac er mwyn rheoli’r digwyddiad yn effeithiol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021