Hustyngau annetholus

Hustyngau annetholus yw hustyngau na ellir eu gweld yn rhesymol fel y'u bwriedir i ddylanwadu pleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn pleidiau gwleidyddol neu gategorïau o ymgeiswyr.

Yn ein barn ni, bydd eich hustyngau yn annetholus os yw'r canlynol yn berthnasol:

  • rydych wedi gwahodd pob ymgeisydd neu blaid y gwyddoch sy'n sefyll yn yr etholaeth, rhanbarth neu ardal etholiadol arall, neu
  • mae gennych resymau diduedd dros beidio â gwahodd rhai ymgeiswyr neu bleidiau

Gall resymau diduedd ddeillio o'r ystyriaethau canlynol:

  • adnoddau a phethau ymarferol eraill sy'n cyfyngu ar nifer y rhai y gellir eu gwahodd, er enghraifft amser neu le
  • pryderon ynghylch diogelwch
  • amlygrwydd lleol rhai pleidiau neu ymgeiswyr dros eraill
  • nifer y cynrychiolwyr etholedig ar lefel leol neu genedlaethol
  • canlyniadau etholiad diweddar yn yr ardal 
     
Diweddarwyd ddiwethaf: 6 Tachwedd 2019