Canllawiau gwariant a rhoddion ar gyfer etholiadau mis Mai 2021

Canllawiau gwariant a rhoddion ar gyfer etholiadau mis Mai 2021

Rydym bellach wedi cyhoeddi ein canllawiau gwariant a rhoddion ar gyfer pleidiau gwleidyddol, ymgeiswyr, asiantiaid, ac ymgyrchwyr di-blaid at etholiadau mis Mai 2021.

Mae’r dudalen hon yn cynnwys dolenni at y rheolau o ran gwariant ymgyrchu a rhoddion yn yr etholiadau ar ddod, yn ogystal â’n canllawiau ar ddefnyddio argraffnodau.

Dylid darllen ein canllawiau gwariant a rhoddion ochr yn ochr â’n cyfresi canllawiau ar gyfer pleidiau gwleidyddol, ymgyrchwyr ac asiantiaid, ac ymgyrchwyr di-blaid.

Resources

Diweddarwyd ddiwethaf:
Adolygiad nesaf: 10 Mawrth 2022