Amserlen etholiad

Digwyddiad

Dyddiad cau

Cyhoeddi hysbysiad etholiad

Dydd Llun 28 Mawrth

Cyflwyno papurau enwebu

4pm ddydd Mawrth 5 Ebrill 

Cyhoeddi datganiad ynghylch y personau a enwebwyd

4pm ddydd Mercher 6 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i gofrestru i bleidleisio 

11:59pm ddydd Iau 14 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais i bleidleisio drwy'r post, gwneud cais am bleidlais bost drwy ddirprwy, ac ar gyfer newidiadau i bleidleisiau post neu bleidleisiau drwy ddirprwy sy'n bodoli eisoes

5pm ddydd Mawrth 19 Ebrill

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau newydd i bleidleisio drwy ddirprwy 

5pm ddydd Mawrth 26 Ebrill

Cyhoeddi hysbysiad pleidleisio 

Dydd Mawrth 26 Ebrill fan bellaf

Diwrnod pleidleisio

7am i 10pm ddydd Iau 5 Mai (heblaw am awdurdodau sy'n treialu pleidleisio cynnar)

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais am bleidlais bost newydd yn lle pleidlais bost a ddifethwyd neu a gollwyd

5pm ddydd Iau 5 Mai

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau i fwrw pleidlais drwy ddirprwy mewn argyfwng 

5pm ddydd Iau 5 Mai

Cyflwyno cofnod treuliau etholiad

35 diwrnod calendr ar ôl y diwrnod y mae'r canlyniadau wedi cael eu datgan


 

Page history

Cyhoeddwyd gyntaf: 28 Chwefror 2022 Diweddarwyd ddiwethaf: