List of current applications

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Ni all pleidiau gwleidyddol ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau na'r arwyddluniau hyn ar bapur pleidleisio nes ein bod wedi'u cymeradwyo. Fodd bynnag, gall pleidiau ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau hyn mewn deunyddiau eraill cyn i ni eu cymeradwyo..

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 10 Mehefin 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloegr

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Ashfield Independents £Millions More For Roads
 2. Ashfield Independents Ashfield And Mansfield First

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloegr

Enw arfaethedig y blaid: Birmingham Community Independents

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Birmingham Community Independents - Birmingham workers

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2
Proposed emblem for Birmingham Worker. Emblem depicts a white box with ‘BC Independents’ within.
Proposed emblem for Birmingham Worker. Emblem depicts a black box with ‘BC Independents’ within.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Gogledd Iwerddon

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2
Proposed emblem for Conservative and Unionist Party NI. Emblem depicts a tree with 'NI Conservatives' beneath
Proposed emblem for Conservative and Unionist Party NI. Emblem depicts a tree with 'Conservatives' beneath

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. English Constitution Party, I Do Not Consent
 2. English Constitution - I Do Not Consent
 3. English Constitution, I Do Not Consent
 4. English Constitution, I DO NOT CONSENT

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Everyone is God Party

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Everyone is God

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Humanity

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2Arwyddlun 3
Proposed emblem for Humanity. Emblem depicts two hands shaking surrounded by a ring of people holding hands. Above reads ‘HUMANITY’.
Proposed emblem for Humanity. Emblem depicts two hands shaking surrounded by a ring of people holding hands. Above reads ‘HUMANITY’ and below ‘PEACE AND FRIENDSHIP’.
Proposed emblem for Humanity. Emblem depicts two hands shaking surrounded by a ring of people holding hands. Above reads ‘HUMANITY’ and below ‘Love is always the answer’.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Yr Alba

Enw arfaethedig y blaid: Independent Community Advocates (ICA)

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. ICA - It's time for a change
 2. ICA - For Kilmarnock
 3. ICA - local people, local issues
 4. ICA - working for Kilmarnock residents
 5. ICA - Residents Before Politics
 6. ICA - Putting Kilmarnock First

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2
Proposed emblem for Independent Community Advocates (ICA). Emblem depicts a squirrel with the letters ‘ICA’ beneath.
Proposed emblem for Independent Community Advocates (ICA). Emblem depicts a squirrel with the words ‘ICA Kilmarnock’ beneath.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloegr

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Golborne & Lowton West Independent
 2. Atherton South & Lilford Independent
 3. Leigh Central & Higher Folds Independent
 4. Leigh & Atherton Independent
 5. Lowton East independent
 6. Tyldesley & Mosley Common Independent

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Modern Evolutionary Democracy Party – MEDP

Disgrifiad arfaethedig:

 1. MEDP – Modern Evolutionary Democracy Party

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2Arwyddlun 3
Proposed emblem for Modern Evolutionary Democracy Party – MEDP. Emblem depicts the letters ‘MEDP’ on top of four arrows facing right. Below reads ‘Modern Evolutionary Democracy Party’.
Proposed emblem for Modern Evolutionary Democracy Party – MEDP. Emblem depicts four arrows facing right.
Proposed emblem for Modern Evolutionary Democracy Party – MEDP. Emblem depicts a right-facing arrow with the words ‘Modern Evolutionary Democracy Party’ beneath.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: National Democratic Party of Great Britain

Disgrifiad arfaethedig:

 1. National Democratic Party of Great Britain

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for National Democratic Party of Great Britain

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloegr

Enw arfaethedig y blaid: National Republican Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Democratic
 2. Centrist

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Neurodiversity Alliance Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Essential for some good for everyone
 2. Inclusion and support for neurodiverse people
 3. Essential for some. Good for everyone

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Neurodiversity Alliance Party. The emblem depicts an infinity sign formed of different shapes.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Gogledd Iwerddon

Enw arfaethedig y blaid: Reform UK

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Brexit Party
 2. Brexit Party For A Better Future
 3. Brexit Party, The One to Trust
 4. ReformUK – Changing Politics for Good

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Reform UK. Emblem depicts a right-point arrow in a black circle with Reform UK written within

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: The Other Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. The Other Party Candidate
 2. The Other Party. Choose Life
 3. Choose Pure Democracy
 4. Decentralise The Nation.

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Other Party. Emblem depicts the words 'Other Party' next to six blocks organised in a staircase pattern

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloegr

Enw arfaethedig y blaid: The Potteries Party

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Potteries Party. Emblem is a depiction of The Gladstone Pottery Museum in Stoke on Trent, Staffordshire.

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 15 Mai 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Plaid y Famwlad, dros deulu, cymuned, famwlad / Homeland Party, for family, community, homeland
 2. Plaid y Famwlad, mynnwch refferendwm ar fewnfudo / Homeland Party, demand an immigration referendum
 3. Plaid y Famwlad, mynnwch foratoriwm ar fewnfudo / Homeland Party, demand an immigration moratorium
 4. Plaid y Famwlad, rhoi pobl leol yn gyntaf / Homeland Party, putting local people first
 5. Plaid y Famwlad, atebion lleol, Cenedlaetholdeb synhwyrol / Homeland Party, local solutions, sensible Nationalism
 6. Plaid y Famwlad, ein pobl cyn elw / Homeland Party, our people before profit
 7. Plaid y Famwlad, yr ateb gwyrdd gwirioneddol / Homeland Party, the real green solution 
 8. Plaid y Famwlad, diogelu ein gwregysau gwyrdd lleol / Homeland Party, protecting our local greenbelts
 9. Plaid y Famwlad, oherwydd rydym yn haeddu gwell / Homeland Party, because we deserve better
 10. Plaid y Famwlad, rhoi'r Gymry yn gyntaf / Homeland Party, putting the Welsh first

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2
Proposed emblem for Homeland Party. The emblem depicts a castle with the word ‘Famwlad’ beneath
Proposed emblem for Homeland Party. The emblem depicts a castle with the word ‘Tìr-Dhàimh’ beneath

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Yr Alba

Enw arfaethedig y blaid: Progressive Change North Lanarkshire

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Progressive Change North Lanarkshire. The emblem depicts a leaf beside the name of the party in full, Progressive Change North Lanarkshire, inside a black circle.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: The Vessel Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. A Vessel for Our Voice
 2. The Vessel for Our Voice
 3. Our Vessel in Parliament
 4. Our Community's Vessel in Parliament
 5. The Vessel Party
 6. Vessel Party
 7. The Vessel
 8. A Vessel from our Community
 9. Your Vessel in Parliament

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Vessel Party. The emblem depicts an ark carrying London landmarks within it. The image rests on top of the word ‘Vessel’

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 19 Ebrill 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Gogledd Iwerddon

Enw arfaethedig y blaid: NI Common Sense Basic Income Party