List of current applications

Rydym yn cyhoeddi enwau, disgrifiadau ac arwyddluniau rydym yn eu hystyried ar hyn o bryd fel rhan o'n proses asesu.

Ni all pleidiau gwleidyddol ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau na'r arwyddluniau hyn ar bapur pleidleisio nes ein bod wedi'u cymeradwyo. Fodd bynnag, gall pleidiau ddefnyddio'r enwau, y disgrifiadau a'r arwyddluniau hyn mewn deunyddiau eraill cyn i ni eu cymeradwyo..

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 12 Ebrill 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Everyone is God Party

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Everyone is God

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. New Open Non-Political Organised Leadership (NONPOL)
 2. NONPOL
 3. First Non-Political Party
 4. Non-Political - the wheel of change
 5. Remove Bollotics - Replace with NONPOL

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Plaid Agored

Enw arfaethedig y blaid: Open Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. The Open Party
 2. Open Party of Great Britain
 3. UK Open Party
 4. Scottish Open Party
 5. English Open Party
 6. Welsh Open Party

Arwyddlun arfaethedig: 

The proposed emblem for Open Part. The emblem comprises of a white capital letter ‘O’ followed by a white lower case letter ‘p’ inside a black rectangle that sits inside a black and white frame.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Enw arfaethedig y blaid: Right Libertarian Party

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Y Blaid Undod

Enw arfaethedig y blaid: The Unity Party

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Unity Party. Emblem depicts a circle with a single black dot in the centre.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Gogledd Iwerddon

Disgrifiad arfaethedig:

 1. TUV – Reform UK

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 05 Ebrill 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Community Interest Party

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Edgeley Community Association. Image of a bridge.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Enw arfaethedig y blaid: Local Party

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Charnwood Local Party
 2. Loughborough Local Party

Arwyddlun arwyddluniau: 

Arwyddlun 1Arwyddlun 2
Proposed emblem for Local Party. The emblem depicts a black ‘equals’ sign between two brackets on a white background; the party name is written in full beneath.
Proposed emblem for Local Party. The emblem depicts a white ‘equals’ sign between two brackets on a black background; the party name is written in full beneath.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Peace Now London

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Peace Now London

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Peace Now London. An arrow containing the word ‘Peace’ point right, toward the word ‘Now London’.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Yr Alba

Enw arfaethedig y blaid: Progressive Change North Lanarkshire

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for Progressive Change North Lanarkshire. The emblem depicts a leaf beside the name of the party in full, Progressive Change North Lanarkshire, inside a black circle.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Start Party

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Pro Non-partisan

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Liberal Party. Circled with a torch. Contains the text “The Liberal Party”.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: The New Brexit Party

Disgrifiad arfaethedig:

 1. The New Brexit Party, not reform UK.

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The New Brexit Party. Black background to white text “The New Brexit Party Not Reform UK”

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: The White Lotus

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. The White Lotus Order
 2. White Lotus

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for the White Lotus Party. A round image with tiles containing a number of different symbols.

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Prydain Fawr i gyd

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Workers Party Britain Leader George Galloway
 2. Workers Party Britain - People Not Profit
 3. Workers Party Britain - People Before Profit
 4. Workers Party of Britain - For Gaza
 5. Workers Party - For Britain For Gaza
 6. Workers Party Britain – Standing With Gaza

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 19 Mawrth 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo:  Prydain Fawr i gyd

Enw arfaethedig y blaid: Humanity

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Enw arfaethedig y blaid:The Global Policymakers

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 08 Mawrth 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Enw arfaethedig y blaid: The Vessel Party

Disgrifiad arfaethedig:

 1. Vessel Party
 2. The Vessel
 3. A Vessel from our Community
 4. A Vessel for our Voice
 5. Your Vessel in Parliament
 6. An Independent Vessel for OUR voice

Arwyddlun arfaethedig: 

Proposed emblem for The Vessel Party. The emblem depicts an ark carrying London landmarks within it. The image rests on top of the word ‘Vessel’

Dyddiad y cyhoeddwyd yr hysbysiadau canlyno - 01 Mawrth 2024

Rhan o’r DU y mae’r cais yn berthnasol iddo: Lloger

Disgrifiadau arfaethedig:

 1. Independent Oxford Alliance – The viable alternative
 2. Independent Oxford Alliance – Making change happen
 3. Independent Oxford Alliance – Upholding democratic rights
 4. Independent Oxford Alliance – Respecting your views
 5. Independent Oxford Alliance – Supporting our communities