Cwestiynau Cyffredin am Etholiadau Senedd Ewrop Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau

Link to UKPGE FAQs

Roedd y Cwestiynau Cyffredin hyn yn ymwneud ag etholiadau Seneddol Ewrop ar 23 Mai 2019. Am ein Cwestiynau Cyffredin ar gyfer etholiad cyffredinol Seneddol y DU ar 12 Rhagfyr, gweler y dudalen hon

Cwestiynau Cyffredin am Etholiadau Senedd Ewrop Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau