Canllawiau i gyflenwyr: Polisi Dim PO Dim Tâl

No PO no pay 

Rydym yn dychwelyd anfonebau heb eu talu os nad ydyn nhw'n dyfynnu rhif archeb brynu ddilys.

Polisi Dim PO Dim Tâl

Pryd bynnag y byddwch yn cyflwyno anfoneb i'w thalu i ni, rhaid iddo ddyfynnu rhif archeb brynu (PO) dilys.

Os ydym yn derbyn anfoneb nad yw'n dyfynnu rhif PO dilys, byddwn yn ei anfon yn ôl atoch yn ddi-dâl.

Os anfonwn anfoneb yn ôl atoch

Bydd angen i chi gysylltu â'r person a ofynnodd am y nwyddau, y gwasanaethau neu'r gwaith. Byddant yn darparu rhif PO dilys.

Yna bydd angen i chi ddyfynnu'r rhif PO hwn ar eich anfoneb a'i ail-anfon atom.

Rhaid i chi beidio â derbyn unrhyw archeb gennym ni os na ddarperir rhif archeb. Os na fyddwch yn cael ac yn darparu rhif PO, bydd eich taliad yn cael ei oedi.

Mae ein holl rifau PO yn bedwar digid o hyd, er enghraifft: PO/1234.
 

Cyflwyno anfonebau

Dylech gyflwyno'ch anfonebau i'n tîm Cyfrifon Taladwy.

Y dull a ffefrir gennym ar gyfer derbyn anfonebau yw trwy e-bost: Accounts@electoralcommission.org.uk

Os ydych chi'n cyflwyno anfoneb bapur, dylech ei hanfon at:

Accounts
The Electoral Commission
3 Bunhill Row
Llundain
EC1Y 8YZ

Buddion y polisi Dim PO Dim Tâl

Mae'r polisi Dim PO Dim Tâl yn cynnig buddion sylweddol i gyflenwyr yn ogystal â ni.

Gan fod yr holl anfonebau yn cael eu danfon i leoliad canolog, mae un pwynt cyswllt ar gyfer unrhyw ymholiadau (tîm Cyfrifon Taladwy y Comisiwn Etholiadol).

Bydd llai o oedi wrth dalu gan na fydd yn rhaid i'n timau godi archebion prynu yn ôl-weithredol.

Diweddarwyd ddiwethaf: 16 Mawrth 2020
Adolygiad nesaf: 12 Mawrth 2021