Sut rydym yn caffael nwyddau a gwasanaethau

Ein proses gaffael

Mae gwerth contractau yn pennu a oes angen i ni:

 • gofyn i gyflenwyr am ddyfynbrisiau ysgrifenedig
 • cynnal ymarfer tendro cystadleuol llawn
 • dilyn proses gaffael yn unol â chyfarwyddyd caffael yr Undeb Ewropeaidd

Byddwn yn gwneud y broses gaffael rydym yn dilyn yn glir pan fyddwn yn hysbysebu'r cytundeb.

Os oes gan gytundeb lawer o ddiddordeb gan gyflenwyr, byddwn yn cynnal proses cyn-gymhwyso.

Mae peth o'n gwaith yn arbenigol ac yn heriol, ac mae'n digwydd ar fyr rybudd. Yn yr amgylchiadau yma, rydym yn dod o hyd i gyflenwyr addas o gytundebau fframwaith presennol.
 

Sut rydym yn hysbysebu cytundebau

Rydym yn hysbysebu ein tendr byw [LINK: tendrau iau] ac yn eu hychwanegu at Darganfyddwr Contractau.

Sut ydym yn dewis cyflenwyr

Rydym yn dewis cyflenwyr yn seiliedig ar yr arddangosiad gorau o werth am arian.

Wrth benderfynu ar werth am arian, rydym hefyd yn ystyried:

 • ansawdd
 • dibynadwyedd
 • profiad 
 • darparu'n amserol
 • pris

 

Yr hyn y mae angen i gyflenwyr eu dangos i ni

Wrth gyflwyno tendr, mae'n rhaid i gyflenwyr posibl arddangos i ni eu gallu ariannol masnachol a thechnegol i fodloni gofynion y cytundeb yn llawn.

Byddwn hefyd yn ystyried perfformiad blaenorol y tendrwyr gyda chontractau tebyg, gyda ni a sefydliadau eraill. Gallwn ofyn am eirdaon gan gwsmeriaid blaenorol a/neu presennol, bancwyr a chwmnïau gwybodaeth busnes. Efallai y byddwn hefyd yn trefnu ymweliad â'r safle.

Hefyd, byddwn yn chwilio am arddangos ymrwymiad clir i:

 • gyfleoedd cydraddoldeb o ran cyflogaeth
 • yr amgylchedd
 • systemau gweithio diogel
Diweddarwyd ddiwethaf: 19 Chwefror 2020
Adolygiad nesaf: 29 Mai 2020