When we publish tender details

Rydym yn cyhoeddi manylion tendrau pan fyddwn yn chwilio am rywun i ddarparu nwyddau neu wasanaethau i ni sy'n costio dros £ 12,000 (gan gynnwys TAW).

Tendr ar gyfer asiantaeth ddylunio ar gyfer cynhyrchion corfforaethol y Comisiwn Etholiadol

Cyfeirnod y Contract C0120-BH-COMMS

Mae'r Comisiwn Etholiadol am gaffael asiantaeth i lunio ei ddeunyddiau dylunio corfforaethol, gan gynnwys (ond heb fod yn gyfyngedig i):

  • Adroddiadau a chyhoeddiadau eraill
  • Fideos wedi'u hanimeiddio
  • Ffeithluniau
  • Graffeg cyfryngau cymdeithasol
  • Baneri digwyddiadau.

Nid yw'n cynnwys argraffu na hysbysebion cofrestru pleidleiswyr, gan fod y rheini yn cael eu cwmpasu gan gontractau eraill sydd eisoes ar waith.

Bydd yr asiantaeth lwyddiannus yn gallu rheoli sawl prosiect ad hoc, bodloni terfynau amser clir a chyflym, a chynhyrchu gwaith o safon uchel bob tro.

Gwnawn werthuso cynigion yn seiliedig ar feini prawf penodol gan gynnwys y graddau y gall asiantaethau ddangos eu bod yn gallu bodloni ein gofynion a chyflawni gwerth am arian.

Gall asiantaethau â diddordeb lawrlwytho'r dogfennau gwahoddiad i dendro isod a dylid cyflwyno cynigion drwy'r post erbyn 5yh Dydd Llun 13 Ionawr 2020 fan bellaf.

 

Diweddarwyd ddiwethaf 19 Rhagfyr 2019:

Diweddarwyd ddiwethaf 9 Ionawr 2020:

 

Enw cyswllt ar gyfer rhagor o wybodaeth:

Ben Hancock
Campaigns and Corporate Communications Manager
bhancock@electoralcommission.org.uk

Diweddarwyd ddiwethaf: 9 January 2020
Next review: 29 May 2020