Datganiad yn dilyn cyhoeddiad Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol

Summary

Wrth sôn am gyhoeddiad yr Asiantaeth Droseddu Genedlaethol mewn perthynas â’i hymchwiliad i 'Better for the Country' a chwmnïau ac unigolion cysylltiedig eraill, dywedodd llefarydd ar ran y Comisiwn Etholiadol: 

“Rydym yn pryderu am y gwendid ymddangosiadol yn y gyfraith, a amlygwyd gan ganlyniad yr ymchwiliad hwn, sy'n caniatáu arian tramor i wleidyddiaeth y DU. Rydym wedi gwneud argymhellion a fyddai’n tynhau’r rheolau ar ariannu ymgyrchoedd ac yn atal torri amodau. Rydym yn annog llywodraethau'r DU i weithredu ar yr argymhellion hynny i gefnogi hyder pleidleiswyr.

“Gwariwyd symiau sylweddol ar ymgyrchu yn refferendwm yr UE yn 2016 ac mae’n hanfodol bod gan bleidleiswyr dryloywder ynghylch y ffordd yr ariannwyd yr ymgyrchoedd hyn. Mae'n iawn felly bod yr awdurdodau priodol yn ymchwilio i droseddau a amheuir, fel y mae'r Asiantaeth Troseddu Cenedlaethol (NCA) wedi'i wneud yn yr achos hwn."


I gael rhagor o wybodaeth

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r wasg ar 020 7271 0704 neu anfonwch e-bost i press@electoralcommission.org.uk. Er mwyn cysylltu y tu allan i oriau swyddfa ffoniwch 07789 920414.