Diweddariad misol - ymchwiliadau sydd wedi dod i ben

Diweddariad yr ymchwiliad

Mae manylion ymchwiliadau sydd wedi dod i ben yn y mis diwethaf wedi'u cyhoeddi heddiw gan y Comisiwn Etholiadol. Mae hyn yn rhan bwysig o'n hymrywmiad i ddarparu tryloywder i gyllid gwleidyddol y DU.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau a rhoddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddirBeth ymchwiliwydPenderfyniad a wnaedCanlyniad
Y Blaid Geidwadol ac UnoliaetholDanfon adroddiad rhoddion a benthyciadau chwarter 4 2017 yn hwyr£6,000 o gosb ariannol amrywiolTalwyd ar 5 Rhagfyr 2018
Democratiaid RhyddfrydolMethu â danfon cofnod gwariant ar gyfer etholiad Senedd yr Alban 2016£500 o gosb ariannol amrywiolTalwyd ar 14 Rhagfyr 2018
Kendal and Westmoreland Liberal Club (cymdeithas anghorfforedig)Methu â rhoi hysbysiad o roddion i blaid wleidyddol dros £25,000, a hysbysiad o roddion a dderbyniwyd erbyn y dyddiad dyledus£400 o gosb ariannol amrywiolTalwyd ar 15 Tachwedd 2018
Spennymoor IndependentsDanfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr£200 o gosb ariannol penodolTalwyd ar 12 Rhagfyr 2018
Scottish DemocratsDanfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr£200 o gosb ariannol penodolTalwyd ar 22 Tachwedd 2018
Hextable IndependentDanfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyr£200 o gosb ariannol penodolTaliad yn ddyledus erbyn 27 Rhagfyr 2018

Wrth wneud sylw ar y dirwyon, dywedodd Bob Posner, Cyfarwyddwr Cyllid Gwleidyddol a Rheoleiddio a Chwnsler Cyfreithiol y Comisiwn Etholiadol:

Mae'r gofynion adrodd ar gyfer pleidiau gwleidyddol yn glir, felly mae hi wastad yn siomedig pan fo pleidiau ac ymgyrchwyr yn methu â chydymffurfio. Mae'r gyfraith yn nodi'n glir pryd bod gofyn cyflwyno data i'r Comisiwn. Does dim esgus pam fod pleidiau gwleidyddol sydd wedi'u cyllido'n dda, yn benodol, yn methu â chydymffurfio â'u gofynion cyfreithiol. Byddwn yn parhau i orfodi'r gofynion hyn ar bob plaid ac ymgyrchydd i sicrhau bod gan bleidleiswyr yr holl wybodaeth sydd ei hangen.

Ymchwiliadau lle cafwyd troseddau ond ni roddwyd cosbau:

Enw a math o endid a reoleiddirBeth ymchwiliwydPenderfyniad a wnaedCanlyniad
Co-op PartyDanfon adroddiad rhoddion chwarterol yn hwyrDim cosbCau'r achos heb gamau pellach
Vapers in PowerDanfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyrDim cosbCau'r achos heb gamau pellach
Temple and Farringdon TogetherDanfon datganiad o gyfrifon 2017 yn hwyrDim cosbCau'r achos heb gamau pellach
Wales Ireland Scotland England ReunitedDanfon adroddiad rhoddion benthyciadau chwarterol, cyfrifon blynyddol yn hwyrDim cosbCau'r achos heb gamau pellach
Mr Paul FisherMynd i wariant ymgyrchu ar ran y Democratiaid Rhyddfrydol yn etholiad cyffredinol Senedd y DU 2017 heb awdurdod cywir gan y blaid.Dim cosbCau'r achos heb gamau pellach

Ends

I gael mwy o wybodaeth, cysylltwch â swyddfa'r cyfryngau y Comisiwn Etholiadol drwy:

Nodiadau ychwanegol

Nodiadau i olygyddion

  • Y Comisiwn Etholiadol yw'r corff annibynnol sy'n goruchwylio etholiadau a rheoleiddio cyllid gwleidyddol yn y DU. Rydym yn gweithio i hyrwyddo hyder y cyhoedd yn y broses ddemocrataidd a sicrhau ei hygrededd drwy'r canlynol:
    • galluogi cyflawni etholiadau a refferenda rhydd a theg, canolbwyntio ar anghenion etholwyr a mynd i'r afael ag amgylchedd sy'n gyson newid i sicrhau bod pob pleidlais yn parhau i fod yn ddiogel a hygyrch
    • rheoleiddio cyllid gwleidyddol - cymryd camau rhagweithiol i gynyddu tryloywder, sicrhau cydymffurfiaeth ac erlid achosion o dorri rheolau
    • defnyddio ein harbenigedd i wneud ac eirioli dros newidiadau i'n democratiaeth, gan giesio gwella tegwch, tryloywder ac effeithiolrwydd
    • Crëwyd y Comisiwn Etholiadol yn 2000 ac mae'n adrodd yn uniongyrchol i Senedd y DU ac i Senedd yr Alban.