Diweddariad ynghylch COVID-19 a chofnodion ariannol

Update on COVID-19 and financial returns

Rydym ni, fe nifer o sefydliadau eraill, yn ceisio lleihau effaith COVID-19 ar ein staff, ein gwaith, a’r modd y gellir cysylltu â ni am gyngor neu er mwyn dychwelyd cofnodion ariannol.

Cysylltu â ni

Dim ond trwy eithriad y byddwn yn trefnu cyfarfodydd, ond gallwn barhau i'ch cefnogi mewn ffyrdd eraill. Cysylltwch â ni drwy e-bost lle bo hynny'n bosib. Mae ein gwasanaeth cyngor ar agor.

Cyflwyno cofnodion ariannol

Cyflwynwch eich cofnodion ariannol ar-lein. Gallwn eu derbyn trwy’r post hefyd, lle bo hynny’n bosib. Peidiwch â chyflwyno eich cofnod â llaw. Ni allwn warantu y bydd unrhyw un o’n swyddfeydd ar agor i’w dderbyn.

Gadewch i ni wybod os ydych yn credu y bydd COVID-19 yn effeithio ar eich gallu i gyflwyno unrhyw gofnod mewn pryd. Pennir dyddiadau cau ar gyfer cyflwyno cofnodion yn ôl y gyfraith. Ni allwn eu newid. Os ydym yn ymwybodol bod COVID-19 yn effeithio ar eich gallu i gyflwyno eich cofnod i ni, gallwn eich cefnogi a dwyn yr amgylchiadau i ystyriaeth. Os nad ydym yn ymwybodol, y cyfan a welwn yw bod dyddiad cau wedi ei golli.

Taliadau

Ni allwn warantu ar hyn o bryd y gallwn brosesu sieciau yn brydlon. Lle bo’n bosib, dylai taliadau gael eu gwneud trwy fancio ar-lein.