Diweddariad: Newidiadau i'r gyfraith

Etholiadau Senedd Ewrop Etc. Mae Rheoliadau Etholiadau Senedd Ewrop Etc. (Darpariaethau Diddymu, Dirymu, Diwygio ac Arbed) (Y Deyrnas Unedig a Gibraltar) (Ymadael â’r UE) 2018 bellach wedi dod i rym.

Mae’r ddeddfwriaeth hon yn newid y rheolau o ran pwy sy’n cael rhoi neu fenthyg arian i dderbynwyr a reoleiddir.

Mae ein canllawiau a ffurflenni adrodd wedi eu diweddaru i adlewyrchu’r newidiadau i’r ddeddfwriaeth.