Cwestiynau Cyffredin am etholiadau a ohiriwyd o fis Mai 2020 tan fis Mai 2021

a

Rydym wedi rhoi at ei gilydd rai Cwestiynau Cyffredin isod. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, cysylltwch â’n gwasanaeth cyngor. 

Cwestiynau Cyffredin