Chi yw Plaid A ac rydych yn ymrwymo i gytundeb â Phlaid B ac yn ei gyhoeddi, ond nid ydych yn ymgyrchu

Chi yw Plaid A ac rydych yn ymrwymo i gytundeb etholiadol â Phlaid B. Bydd ymgeisydd Plaid B yn sefyll yn yr ardal etholiadol. Rydych yn cyhoeddi'r cytundeb ond nid ydych yn ymgyrchu dros Blaid B na'r ymgeisydd. Dim ond rhoi gwybod am wariant sy'n gysylltiedig â'r cyhoeddiad y bydd angen i chi ei wneud. 


Mae angen i chi ystyried y gwariant hwn er mwyn penderfynu a yw'n:


•    wariant eich plaid eich hun gennych chi fel y blaid sy'n sefyll o'r neilltu 
•    gwariant tybiannol gennych chi ar ran yr ymgeisydd
•    gwariant tybiannol gennych chi ar ran y blaid y mae'r ymgeisydd yn sefyll ar ei rhan


Bydd cynnwys y cyhoeddiad ac a yw'r ymgeisydd neu Blaid B wedi ei ddefnyddio yn pennu ble y bydd angen i chi roi gwybod am y gwariant hwn. 


Lle y caiff y cyhoeddiad ei gydgysylltu ac nad yw'n wariant sy'n gysylltiedig â hyrwyddo eich plaid, mae'n debyg mai gwariant tybiannol ar gyfer yr ymgeisydd neu Blaid B fydd y gwariant hwn. Y rheswm dros hyn yw ei bod yn debyg y bydd yr ymgeisydd neu Blaid B wedi ei ddefnyddio ac felly mae'r rheolau ar wariant tybiannol yn gymwys. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021