Cytundebau etholiadol

Chi yw Plaid A ac rydych yn ymrwymo i gytundeb â Phlaid B ond nid ydych yn ei gyhoeddi nac yn ymgyrchu

Nid yw'r rheolau ar wariant yn ymdrin â threfnu cytundeb etholiadol lle nad oes unrhyw weithgarwch arall. Nid oes unrhyw wariant yn yr amgylchiad hwn lle cytunwyd ar y cytundeb ond lle nad yw wedi'i gyhoeddi ac na fu unrhyw ymgyrchu.

Diweddarwyd ddiwethaf: 1 Tachwedd 2019