Chi yw Plaid A ac rydych yn ymrwymo i gytundeb â Phlaid B, yn ei gyhoeddi ac yna'n ymgyrchu

Os byddwch yn ymrwymo i gytundeb etholiadol ac yna'n ymgyrchu naill ai dros yr ymgeisydd neu'r blaid y mae'r ymgeisydd yn sefyll ar ei rhan, bydd goblygiadau o ran rhoi gwybod am wariant a rhoddion. 


Yn y lle cyntaf, dylai asiant yr ymgeisydd ystyried a yw'r ymgeisydd yn defnyddio unrhyw ran o'ch gwariant yn ei ymgyrch. Os felly, ystyrir mai gwariant tybiannol ydyw, a rhaid iddo gael ei gofnodi yn ffurflen yr ymgeisydd. 


Mae hyn yn debygol o fod yn wir os ydych yn gweithio gyda'r ymgeisydd ar ei ymgyrch. 


Mae hefyd yn bosibl y gallech fod yn mynd i wariant tybiannol ar ran y blaid y mae'r ymgeisydd yn sefyll ar ei rhan. Bydd hyn yn wir os ydych yn gweithio'n agos gyda'r blaid arall ac yn ei hyrwyddo yn eich deunydd. 


Mewn rhai amgylchiadau gwariant ymgyrchydd nad yw'n blaid fydd eich gwariant ar ymgyrchu.
Mae hyn yn debygol o fod yn wir os nad yw'r ymgeisydd na'r blaid y mae'r ymgeisydd yn sefyll ar ei rhan yn defnyddio eich gwariant, er enghraifft am nad ydych yn dweud wrtho/wrthi amdano. 


Os byddwch yn ymgyrchu dros neu yn erbyn ymgeisydd neu'n cynghori eich cefnogwyr i wneud hynny, yna, yn dibynnu ar y ffordd y byddwch yn gwneud hynny, mae'n bosibl y bydd y rheolau ar gyfer ymgyrchwyr lleol nad ydynt yn bleidiau yn gymwys i'ch gwariant. Mae hyn wedi'i gyfyngu i £700 ar gyfer etholiad cyffredinol Senedd y DU.


Pan fydd y math hwn o weithgarwch yn digwydd mewn nifer o etholaethau neu os bydd eich ymgyrchu'n canolbwyntio ar Blaid B, mae'n debyg y bydd y rheolau ar gyfer ymgyrchwyr cyffredinol nad ydynt yn bleidiau yn gymwys. Bydd angen i chi ystyried cofrestru â ni. Os byddwch yn cofrestru â ni, bydd angen i chi gofnodi eich gwariant mewn ffurflen ar wahân i ffurflen eich plaid. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021