Pethau pwysig i'w cofio am gytundebau etholiadol

Nid oes dim o'i le ar ymgeiswyr a phleidiau yn dod i'r math hwn o gytundeb, ond mae angen iddynt ddilyn y rheolau a sicrhau eu bod yn rhoi gwybod am unrhyw wariant neu roddion yn gywir. 


Mae angen i asiantiaid awdurdodi gwariant ymgeiswyr. Lle y ceir gwariant tybiannol, rhaid i'r ymgeisydd neu ei asiant ei ddefnyddio er mwyn iddo fod yn wariant tybiannol. 


Gall plaid wleidyddol gofrestredig hefyd gael ei chofrestru'n ymgyrchydd nad yw'n blaid. Bydd yn rhaid i blaid sy'n cofrestru'n ymgyrchydd nad yw'n blaid gwblhau ffurflen ar wahân er mwyn rhoi gwybod am ei gwariant fel ymgyrchydd nad yw'n blaid. 


Ni all pleidiau gwleidyddol cofrestredig roi, drwy wariant tybiannol neu'n uniongyrchol, i ymgyrchydd nad yw'n blaid. Rhaid i chi sicrhau bod unrhyw rodd a gewch fel ymgyrchydd nad yw'n blaid o ffynhonnell a ganiateir.
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 10 Awst 2021