Rydych am ymrwymo i gytundeb â Phlaid B ac yn ei gyhoeddi

Lle rydych chi, fel plaid, yn ceisio cytundeb ac mae gweithgarwch cyhoeddus mewn perthynas â hyn, mae'n debyg mai gwariant sy'n gysylltiedig â hyrwyddo eich plaid fydd eich gwariant yn hyn o beth. Er enghraifft, mae'n bosibl y byddwch yn galw'n gyhoeddus ar bleidiau eraill i ymuno â chi neu'n trefnu cytundeb er mwyn cyflawni canlyniad. Mae'n debyg mai gwariant sy'n gysylltiedig â hyrwyddo eich plaid eich hun fydd eich gwariant yn hyn o beth. Nid ydych yn ymwneud â'r un blaid arall ar y cam hwn. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021