Is-etholiadau – briffiad i'r cyfryngau

Is-etholiadau – briffiad i'r cyfryngau

Cynhelir is-etholiadau Senedd y DU yn digwydd pan fydd sedd yn Nhŷ'r Cyffredin yn dod yn wag. Gall hyn ddigwydd pan fydd aelod o Senedd y DU (AS):

  • yn ymddeol neu’n marw
  • yn cael ei ddatgan yn fethdalwr
  • yn cymryd sedd yn Nhŷ'r Arglwyddi
  • yn cael ei gollfarnu am drosedd ddifrifol

Cyfrifoldeb y Swyddog Canlyniadau (Gweithredol) yw gweinyddiaeth is-etholiad. Dylid cyfeirio manylion am is-etholiad penodol at yr awdurdod lleol neu'r cyngor perthnasol.

Page history

Cyhoeddwyd gyntaf: 26 Mehefin 2023

Diweddarwyd ddiwethaf: 13 Gorffennaf 2023