Introduction

Dylai pawb allu bwrw eu pleidlais yn hyderus. Pan gyrhaeddwch eich gorsaf bleidleisio ddydd Iau 12 Rhagfyr, bydd nifer o bethau ar waith i'ch helpu i bleidleisio.