Beth yw'r gofynion o ran cenedligrwydd i gofrestru i bleidleisio?

Beth yw'r gofynion o ran cenedligrwydd i gofrestru i bleidleisio?

Darpariaethau cyffredinol

Mae dinasyddiaeth unigolyn yn un o'r ffactorau a fydd yn penderfynu pa etholiadau yn y DU, os o gwbl, y caiff gofrestru i bleidleisio ynddynt.

Os bydd ymgeisydd yn ansicr am unrhyw agwedd ar ei genedligrwydd, dylid ei gynghori i gysylltu â'r Swyddfa Gartref. Dylech dynnu sylw at y ffaith bod angen iddo fod yn sicr am ei genedligrwydd cyn gwneud cais – mae'n drosedd i ddarparu gwybodaeth anwir ar ffurflen gais yn fwriadol, a gall gael ei gosbi ar euogfarn ddiannod gyda hyd at chwe mis yn y carchar a/neu ddirwy anghyfyngedig.1  

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021