Pleidleisio Absennol

Pleidleisio Absennol

Mae'r adran hon yn cynnwys canllawiau ar bleidleisio absennol. Mae'n cwmpasu'r amrywiaeth o opsiynau pleidleisio absennol sydd ar gael i etholwyr, cymhwysedd a gofynion ar gyfer gwneud cais am bleidlais absennol, a chanllawiau ar sut y gall etholwr ganslo neu ddiwygio ei drefniadau pleidleisio absennol. 
Mae hefyd yn cynnwys canllawiau ar brosesu ceisiadau am bleidleisiau absennol, storio ffurflenni, a gofynion parhaus i gynnal y rhestrau pleidleiswyr absennol. 
 

Diweddarwyd ddiwethaf: 26 Mai 2021