Overview

Cael y newyddion diweddaraf gennym! 

Ar y dudalen hon cewch ein datganiadau i’r wasg, yn ogystal ag adnoddau eraill gan gynnwys canllawiau i’r cyfryngau a lluniau. Mae rhai o’n datganiadau i’r wasg wedi’u harchifo. Os na allwch ddod o hyd i’r wybodaeth rydych yn chwilio amdani, cysylltwch â ni.
 

Cysylltwch â ni

Lloegr, Prydain Fawr neu ledled y DU 

Andreea Ghita, Orla Hennessy au Liberty Davidson ar 020 7271 0561/0695

E-bostiwch y tîm yn press@electoralcommission.org.uk

Gogledd Iwerddon

Niamh Burns ar 028 9089 4032

Yr Alban

Catherine Heggie or Sarah Mackie ar 0131 225 0211

Cymru

Ella Downing ar 029 2034 6824

Tu allan i oriau swyddfa

Swyddfa’r cyfryngau tu allan i oriau swyddfa (ar gyfer galwadau’r cyfryngau’n unig): 07789 920 414

Caiff y rhif hwn ei staffio rhwng 6pm 1 9am o ddydd Llun i ddydd Gwener a drwy’r dydd ar benwythnosau a gwyliau banc.

Cysylltiadau defnyddiol erial

Swyddogion Gwybodaeth Tŷ’r Cyffredin (costau ASau, cofrestr buddion ariannol aelodau, gwybodaeth gyffredinol am Dŷ’r Cyffredin): 0207 219 4272

Nid oes gan y Comisiwn Etholiadol rôl mewn perthynas â ffiniau etholiadol. Cysylltwch â’ch comisiwn ffiniau perthnasol:

Comisiwn Ffiniau Lloegr: 020 7276 1102
Comisiwn Ffiniau'r Alban: 0131 538 7510
Comisiwn Ffiniau Gogledd Iwerddon: 028 9069 4800
Comisiwn Ffiniau Cymru: 029 2046 4819
Comisiwn Ffiniau Llywodraeth Leol: 020 7664 8530