Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar Ddatganiad Polisi a Strategaeth drafft ar gyfer y Comisiwn Etholiadol

Overview

Cyflwynodd Deddf Etholiadau 2022 bŵer newydd i Lywodraeth y DU roi strategaeth a datganiad polisi ar waith ar gyfer y Comisiwn Etholiadol. Gall y datganiad gynnwys canllawiau Llywodraeth y DU y mae’n ofynnol i’r Comisiwn eu hystyried wrth gyflawni ei swyddogaethau.

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi strategaeth ddrafft a datganiad polisi ac mae’n ymgynghori ar ei gynnwys gyda thri ymgynghorai statudol: Y Comisiwn Etholiadol, Pwyllgor y Llefarydd ar y Comisiwn Etholiadol, a Phwyllgor Dethol Lefelu, Tai a Chymunedau Senedd y DU.

Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi yr ymateb isod i’r ymgynghoriad gan amlinellu ei farn.