Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Astudiaethau achos

Astudiaeth achos 3: Ffracio

Cynhaliodd ymgyrchydd amgylcheddol gyfres o ymgyrchoedd ar y cyd ffracio yn ystod y cyfnod a reoleiddir.

Diwrnod gweithredu oedd Ymgyrch A, lle cynhaliwyd nifer o ddigwyddiadau ledled ardal lle roedd ceisiadau ffracio yn cael eu hystyried gan y cyngor.

Nod Ymgyrch B oedd annog ymgeiswyr i ymrwymo i wystlo yn erbyn ffracio. Roedd gwefan yr ymgyrchydd yn cynnwys map rhyngweithiol o'r DU, gyda phob etholaeth yn dangos pa rai o'u hymgeiswyr oedd wedi llofnodi'r gwystl. Roedd hefyd yn nodi cyfanswm ar gyfer sawl ymgeisydd o bob plaid oedd wedi llofnodi'r gwystl. Roedd deunydd arall yn hyrwyddo'r wefan, yn gofyn i ymgeiswyr lofnodi'r gwystl, ac yn gofyn i bleidleiswyr ysgrifennu at eu hymgeiswyr yn gofyn iddynt lofnodi.

Diweddarwyd ddiwethaf: 23 Medi 2019