Ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau: Ble i ddechrau

Beth yw'r rheolau ar gyfer ymgyrchwyr nad ydynt yn bleidiau?

Mae dau fath o ymgyrch gan rai nad ydynt yn bleidiau. Ymhlith y rhain mae: 

Ymgyrchoedd cyffredinol  Ymgyrchoedd lleol 

Ymgyrchoedd dros neu yn erbyn:

  • un neu fwy o bleidiau gwleidyddol
  • pleidiau neu ymgeiswyr sy'n cefnogi neu ddim yn cefnogi polisïau penodol
  • categorïau eraill o ymgeiswyr 

 

Ymgyrchoedd dros neu yn erbyn:

  • un neu fwy o ymgeiswyr
  • mewn etholaeth, ward neu ardal etholiadol arall benodol 

 

 

Ymgyrchoedd lleol

Mae ymgyrchoedd lleol yn ddarostyngedig i derfyn gwariant. Er enghraifft, £700 yw'r terfyn ar gyfer ymgyrchu dros un neu fwy o ymgeiswyr mewn etholaeth mewn etholiad cyffredinol Senedd y DU.

Nid yw'r Comisiwn Etholiadol yn rheoleiddio ymgyrchu lleol gan rai nad ydynt yn bleidiau ac nid yw'r canllawiau hyn yn ymdrin â'r rheolau ymgyrchu lleol yn fanwl.

Dylai cwynion am dorri rheolau ymgyrchoedd lleol gael eu gwneud i'r heddlu.

Ymgyrchoedd cyffredinol

Y Comisiwn Etholiadol sy'n rheoleiddio ymgyrchoedd cyffredinol gan rai nad ydynt yn bleidiau.

Gellir rheoleiddio gwariant ar y gweithgareddau ymgyrchu canlynol:

  • deunydd etholiad

  • canfasio a gwaith ymchwil i'r farchnad

  • ralïau cyhoeddus neu ddigwyddiadau cyhoeddus

  • cynadleddau i'r wasg neu ddigwyddiadau eraill i'r cyfryngau

  • cludiant mewn cysylltiad â rhoi cyhoeddusrwydd i'ch ymgyrch

Mae gweddill y ddogfen ganllaw hon am reolau ymgyrchu cyffredinol. 

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021