Prawf diben: Bwriad

Pan fyddwch yn bwriadu gwneud rhywbeth, gellir ystyried yn rhesymol o dan rai amgylchiadau bod gennych fwriad gwahanol, neu fwriad pellach.

Nid dylanwadu ar bleidleiswyr fydd prif fwriad eich ymgyrch. Er enghraifft, gallwch gynnal ymgyrch gydag un neu fwy o'r bwriadau canlynol:

  • codi ymwybyddiaeth o fater
  • dylanwadu ar bleidiau gwleidyddol i fabwysiadu polisi yn eu maniffestos
  • ymgyrchu o blaid neu yn erbyn deddfwriaeth y llywodraeth
  • rhoi gwybodaeth i bleidleiswyr
  • annog pleidleiswyr i gofrestru i bleidleisio
  • annog pobl i bleidleisio, ond nid dros unrhyw un yn benodol

Ni fydd ymgyrch y gellir ystyried yn rhesymol bod ganddi un o'r bwriadau hyn yn bodloni'r prawf diben, oni bai y gellir ystyried yn rhesymol hefyd fod ganddi'r bwriad i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn plaid wleidyddol neu gategori o ymgeiswyr.

Hyd yn oed os yw eich prif fwriad yn ymwneud â rhywbeth arall, bydd eich ymgyrch yn dal i fodloni'r prawf diben os gellir ystyried yn rhesymol bod ganddi fwriad i ddylanwadu ar bleidleiswyr i bleidleisio dros neu yn erbyn plaid wleidyddol neu gategori o ymgeiswyr.

Er enghraifft, eich bwriad yw dylanwadu ar bleidiau gwleidyddol i fabwysiadu polisi. Os byddwch yn mynd ati i wneud hyn drwy nodi a hyrwyddo pleidiau ac ymgeiswyr sydd eisoes wedi mabwysiadu'r polisi, bydd hyn yn bodloni’r prawf diben.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021