Beth sy'n digwydd os yw'r polisi rwyf wedi bod yn ymgyrchu drosto wedi'i fabwysiadu gan blaid wleidyddol?

Gall plaid wleidyddol fabwysiadu polisïau rydych eisoes yn ymgyrchu drostynt neu yn eu herbyn, a hynny'n gyhoeddus.

Os nad oedd yr ymgyrch yn bodloni'r prawf diben cyn i'r blaid newid ei barn, mae'n parhau i fod yn annhebygol y bydd eich ymgyrch arfaethedig yn bodloni'r prawf.

Fodd bynnag, am fod y blaid wedi newid ei safbwynt, gallwch wella neu gynydd eich gwariant ar y mater y tu hwnt i'r bwriad gwreiddiol.

Yn yr achos hwn, caiff gwariant pellach ar ymgyrchu ei reoleiddio os gellir ystyried yn rhesymol mai bwriad y gwariant yw hyrwyddo neu feirniadu'r blaid.

Fel arfer, dylech asesu eich ymgyrch drwy ddefnyddio'r ffactorau a nodwyd gennym.

Er enghraifft, os byddwch yn croesawu ymrwymiad plaid wleidyddol i bolisi rydych wedi ymgyrchu drosto, a'i bod yn glir y byddech yn croesawu ymrwymiad gan unrhyw blaid wleidyddol, yn nodweddiadol, ni fydd hyn yn diwallu'r prawf diben.

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021