Cofrestru

Mae'r rheolau ond yn berthnasol yn y cyfnod cyn etholiadau penodol. Gelwir hyn yn 'gyfnod a reoleiddir'. Os byddwch yn gwario dros drothwy ar weithgarwch a reoleiddir mewn rhan benodol o'r DU yn ystod y cyfnod hwn, mae'n rhaid i chi gofrestru â ni.

Os yw cyfanswm eich gwariant a reoleiddir yn aros islaw'r trothwyon hyn ym mhob rhan o'r DU, nid oes angen i chi gofrestru.

Rhan o'r DU Trothwy cofrestru
Lloegr £20,000
Yr Alban £10,000
Cymru £10,000
Gogledd Iwerddon £10,000

Os bydd eich gwariant a reoleiddir yn mynd y tu hwnt i un o'r trothwyon hyn, yna bydd rheolau'n berthnasol i wariant, rhoddion ac adrodd, a bydd yn rhaid i chi gofrestru â ni. Mae'n drosedd gwario mwy na'r trothwy heb fod wedi cofrestru yn gyntaf.

I gael rhagor o wybodaeth am gofrestru â ni, gweler

Yn ogystal â hyn, cysylltwch â'n timau cynghori sydd bob amser yn hapus i roi cyngor penodol i chi ar yr angen i gofrestru. 

Attributing your spending to the different parts of the UK - Welsh

Diweddarwyd ddiwethaf: 24 Mai 2021